Milada Šnajdrová

Vítám Vás na svých stránkách,

působím jako nezávislý expert na neziskový sektor v České republice a poradkyně pro nestátní neziskové organizace.

Poskytuji poradenství všem subjektům při spolupráci s neziskovými organizacemi, vycházím i z vlastních průzkumů neziskového sektoru, vypracovávám analýzy a odborné zprávy. Jsem členkou expertních skupin.

Nabízím poradenství jednotlivým NNO   ve všech provozních záležitostech, ať již v řízení organizace a lidských zdrojů, včetně managementu a nastavení vnitřních procesů organizace. Neposkytuji právní, účetní a daňové poradenství.

Nabízím své služby jako lektorka vzdělávání dospělých, specializuji se na měkké dovednosti zážitkovou formou.

Přednáším i témata řízení lidských zdrojů, soft skills  pro podnikatelský a neziskový sektor i témata řízení nestátní neziskové organizace.

Těším se na spolupráci s Vámi,

Vaše Milada Šnajdrová