Milada Šnajdrová

Vítám Vás na svých stránkách,

působím jako nezávislý expert na neziskový sektor v České republice a poradkyně pro nestátní neziskové organizace.

Poskytuji poradenství všem subjektům při spolupráci s neziskovými organizacemi, provádím průzkumy neziskového sektoru, vypracovávám analýzy a odborné zprávy. Připomínkuji relevantní návrhy zákonů a jsem členkou expertních skupin.

Nabízím poradenství jednotlivým NNO ve všech provozních záležitostech, ať již v řízení organizace a lidských zdrojů, projektovém řízení nebo fundraisingu. Aktuálně pomáhám se zavedením změn, které na neziskové organizace kladou nové zákony a nařízení.

 

Aktuálně poskytuji konzultace a semináře k problematice GDPR pro neziskové organizace, OSVČ a malé firmy.  Nabízím i individuální poradenství v orientaci ve zpracování osobních údajů, právech a povinnostech správce a pomohu při rozhodování o dalších krocích organizace

Nabízím své služby jako lektorka vzdělávání dospělých, specializuji se na měkké dovednosti zážitkovou formou.

Přednáším i témata řízení lidských zdrojů, soft skills  pro podnikatelský a neziskový sektor i témata řízení nestátní neziskové organizace.

Přednášky vedu po dohodě i on-line formou.

Těším se na spolupráci s Vámi,

Vaše Milada Šnajdrová