Kromě informací o mých kompetencích zde budete nacházet i aktuality z obou mých profesí, tedy z neziskového sektoru i z oblasti vzdělávání dospělých v měkkých i profesních dovednostech.

Těším se na setkávání s vámi všemi

Milada Šnajdrová