Účinnost Obecného nařízení GDPR se blíží a v jeho výkladech je stále nejistota a chaos. Povinnosti, vyplývající z tohoto nařízení, nejsou tak dramatické, jak se občas popisuje. Nicméně nové povinnosti mají všechny právnické osoby, které osobní údaje získávají a využívají.

Nabízím zejména nestátním neziskovým organizacím, ale i podnikatelům a malým firmám poradenství a aktuální informace o jejich povinnostech.

Nabízím i individuální poradenství v orientaci ve zpracování osobních údajů, právech a povinnostech správce a pomohu při rozhodování o dalších krocích organizace.

Protože současně neposkytuji žádné navazující služby, jsou mé konzultace objektivní a vyvážené. Mé rady tedy nesměřují k dalším smluvním závazkům  a odběru služeb.

Vycházím z podrobné znalosti GDPR a související problematiky, např. výkladů WP29, metodik a připravovaného zákona o zpracování osobních údajů, z porovnání se stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb.na ochranu osobních údajů a s další legislativou.

Pro zájemce nabízím i školení s individuálním zaměřením pro každou cílovou skupinu.

Aktuální informace najdete ZDE.