Zápis „skutečného majitele“ do informačního systému veřejné správy vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (tzv. „AML zákon“).Pro neziskové organizace platí termín 1. 1. 2021.

Bližší informace najdete zde: Zápis skutečného majitele do informačního systému veřejné správy