Tento zápis je od 1. ledna 2021 povinný také pro NNO a někteří poskytovatelé dotací už mají tento zápis jako jednu z podmínek poskytnutí dotace. Proto doporučuji i nestátním neziskovým organizacím tento zápis udělat.

Všechny informace k podání návrhu na zápis najdete také tady: https://issm.justice.cz/

Formulář podání je velice jednoduchý, takže si dovolím jen několik praktických rad:

  • Do formuláře vložte sken originálu zápisu, ze kterého vyplývá volba statutárního zástupce.
  • Zaškrtněte „Postavení skutečného majitele jinak“, slovní vyjádření je pak např. „statutární zástupce“, „předseda“ nebo např. „ředitel“.
  • Podpis na formuláři musí být ověřený.