Dne 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Pro nestátní neziskové organizace jsou asi nejdůležitější § 37 a 38, kde se uvádí, že se skuteční majitelé popsaných NNO (a další) tzv. automaticky propíší do databáze skutečných majitelů z veřejných rejstříků.

Důležitou podmínkou ovšem je, že i za pravdivost tohoto zápisu odpovídá organizace. Znamená to tedy, že v první řadě musí mít všechny NNO v pořádku a zejména aktuální zápisy členů orgánů ve veřejných rejstřících.

Připomínám, že pokud NNO zvolí nebo jmenuje některého člena orgánu opakovaně, je ho třeba do rejstříku zapsat znovu od data nového funkčního období.