Od června 2023 se postupně v republice otevírají SPointy, což je kontaktní místo, kde získáte bezplatné poradenství a konzultace k sociálnímu podnikání, možnost vzdělávání a školení i spolupráce při propagaci vašeho sociálního podnikání, také informace o finančních zdrojích a možnost networkingu a sdílení zkušeností.

SPoint poskytuje informace všem zájemcům o sociální podnikání – veřejnosti, veřejné správě i sociálním podnikatelům a jejich zaměstnancům.

V Olomouci působí od července 2023 a jeho partnery jsou Krajský úřad Olomouckého kraješkola Caritas a Filozofická fakulta UP Olomouc – Katedra ekonomických a manažerských studií.

SPoint najdete v budově ČSSZ, Kosmonautů 1151/6C, konzultace probíhají ve středu od 8 do 15 hodin, ale je třeba si termín domluvit předem. Kontaktní osobou je Stanislav Hyrák, tel: 777 549 744, stanislav.hyrak@mpsv.cz

Více informací o sociálním podnikání najdete na webu https://ceske-socialni-podnikani.cz/