Aktuální informace o GDPR pro NNO, OSVČ a MP

Běžné nestátní neziskové organizaci nebo živnostníkovi nepřináší Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) příliš komplikací. Drtivá většina NNO a malých firem nemusí mít speciální software pro zabezpečení zpracování osobních údajů, nemusí jmenovat...

Konzultace ke GDPR

Účinnost Obecného nařízení GDPR se blíží a v jeho výkladech je stále nejistota a chaos. Povinnosti, vyplývající z tohoto nařízení, nejsou tak dramatické, jak se občas popisuje. Nicméně nové povinnosti mají všechny právnické osoby, které osobní údaje získávají a...

Mají se neziskovky bát GDPR?

„Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, zkráceně GDPR, je nový zákon k ochraně osobních údajů v zemích EU. V České...

Blog o neziskovkách

Zvu vás na své pravidelné blogy o neziskových organizacích, kde chci přiblížit co to je neziskový sektor. Neznalost neziskových organizací pramení bohužel z nezájmu o tyto instituce občanského sektoru a naopak nezájem s sebou nese neznalost. Poslední blogy se týkají...

Vítám vás na svých nových webových stránkách

Kromě informací o mých kompetencích zde budete nacházet i aktuality z obou mých profesí, tedy z neziskového sektoru i z oblasti vzdělávání dospělých v měkkých i profesních dovednostech. Těším se na setkávání s vámi všemi Milada...