Mají se neziskovky bát GDPR?

„Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, zkráceně GDPR, je nový zákon k ochraně osobních údajů v zemích EU. V České...

Blog o neziskovkách

Zvu vás na své pravidelné blogy o neziskových organizacích, kde chci přiblížit co to je neziskový sektor. Neznalost neziskových organizací pramení bohužel z nezájmu o tyto instituce občanského sektoru a naopak nezájem s sebou nese neznalost. Obojí společně je pak...