Povinné datové schránky

Od ledna 2023 se díky novele zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů počet datových schránek výrazně rozšíří. Nově bude datová schránka povinná: pro všechny osoby samostatně výdělečně činné pro každého člověka, který hodlá příští rok...

Doplnění zápisu v rejstříku spolků

Rejstříkové soudy vyzývají u spolků, které dosud nedoplnily zápis v rejstříku, členy púvodního přípravného výboru, který žádal o původní registraci, k doplnění údajů. Zjednodušeně řečeno, jsou tři typy spolků, které tuto povinnost dosud nesplnila) spolek stále...