Expert na neziskový sektor

Jsem nezávislý expert na komplexní problematiku neziskového sektoru v České republice.

Všem subjektům nabízím konzultace a odborné analýzy k neziskovému sektoru v ČR.

Mohu poskytnout výjimečný celkový přehled o neziskovém sektoru od problematiky jednotlivých NNO až po související legislativu, i o potřebách v průřezu všech činností nestátních neziskových organizací.

Vycházím i z vlastních regionálních i celorepublikových průzkumů na témata neziskového sektoru a vypracovávám odborné zprávy a analýzy na konkrétní zadání.

Pro Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR jsem v roce 2014 provedla průzkum spolupráce krajských úřadů a NNO.

V roce 2015 jsem pro Úřad vlády ČR provedla průzkum a vypracovala následnou analýzu k zaměstnanosti nestátních neziskových organizací v České republice.

Realizovala jsem si vlastní průzkumy:

2010- 2012 Oblasti činností NNO

2013 – Vzdělávací potřeby NNO

2016 – Rozsah činností NNO pro seniory

REFERENCE

Olomoucký kraj  – poradkyně hejtmana pro NNO

Úřad vlády ČR – poradkyně pro neziskový sektor

Rada vlády pro NNO – stálá zástupkyně

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) – členka správní rady

expertní a pracovní skupiny k tvorbě a prosazování zákonů týkajících se NNO a k průřezovým problematikám neziskového sektoru (k zákonu o veř. prospěšnosti, k sociálnímu bydlení, k politice stárnutí, strategii ČR 2030  a další)

Výběrová komise a skupina Programové partnerství OPZ MPSV

Členka expertní skupiny v projektu MPSV „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“

Odborná skupina Indexu udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR pro Americkou agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID)

Finalistka ocenění „Osobnost nevládního sektoru 2017“

FOTOGALERIE