Profesní vzdělávání pro podnikatelský i neziskový sektor

Osnovu, organizaci, délku vzdělávací aktivity i velikost skupiny přizpůsobuji potřebám konkrétní firmy a organizace. Pokud si firma stanoví cíl, kterého má být školením dosaženo, připravím individuální obsah. Podle potřeby osnovu  upravím na míru konkrétní cílové skupině (dělnické profese, THP, management).

Všechny aktivity (semináře, workshopy, poradenství) vedu zážitkovou formou – účastníci se zapojují svými dotazy a názory, případně zkouší modelové situace a hraní rolí.

Mým cílem je aktivní práce s jednotlivými účastníky a zábavná, i když erudovaná forma. Informace také uvádím do kontextu běžného života, což vede ke snadnějšímu pochopení a akceptaci.

Měkké dovednosti

– Komunikační dovednosti

– Vyjednávání

– Kultura mluveného projevu

– Neverbální komunikace

– Elektronická komunikace

– Základy etikety v běžném pracovním styku

– Manipulace

– Zvládání konfliktů

– Asertivita jako životní postoj

  • další konkrétní témata soft skills (obrana proti stresu, komunikace s problémovým klientem, telefonická komunikace a další témata podle požadavku firmy)

Všechny tyto dovednosti uvádím do kontextu firemní praxe.

 

Profesní vzdělávání

Témata managementu, plánování a řízení lidských zdrojů, například:

Vedení pracovních porad

– Time management

– Motivace a hodnocení zaměstnanců

– Teorie řízení lidí

– Sestavení a vedení týmů

Všechny semináře přizpůsobuji konkrétní firmě, její velikosti, oboru podnikání i firemní kultuře.

 

Profesní vzdělávání pro neziskové organizace

Kromě výše uvedených témat zejména:

– Aktuální zákonné povinnosti NNO

– Ochrana osobních údajů podle GDPR

– Fundraising

– Projektové řízení, psaní žádostí o dotaci

– Strategické plánování, vize a cíle organizace

– Osobnost a odpovědnost manažera (autorita, delegování, kontrola)

Témata, která přednáším, jsem ochotna nabídnout i jako součást většího projektu, případně jako součást akreditované odborné vzdělávací aktivity.

 

REFERENCE

ABB s.r.o.

Olomoucký kraj

Česká zemědělská univerzita v Praze

Mikroregion Holešovsko

Nadace Neziskovky.cz

Asociace vzdělávání dospělých

Základní škola Doloplazy

Auto Hégr

ZUŠ Napajedla

 

FOTOGALERIE