Služby pro NNO

Poradenství nabízím v celé šíři problematiky řízení organizace a lidí, vyjma vedení účetnictví a zadávání veřejných zakázek.

Zejména poskytuji poradenství v orientaci v základní legislativě a povinnostech NNO vyplývajících s nových zákonů a nařízení.

Nabízím vypracování dokumentů potřebných k zápisu změn do veřejného rejstříku a korektury stávajících dokumentů při uvedení do souladu se zákonem.

Působím na centrální úrovni v expertních skupinách k rozvoji neziskového sektoru, tvorbě a prosazování zákonů a přenáším aktuální informace z těchto vrcholových institucí.

Nabízím mentoring a supervizi pro zaměstnance managementu neziskových organizací a začínající lektory a všem pracovníkům v komunikačních profesích.

 

FOTOGALERIE