Služby pro NNO

Poradenství nabízím v celé šíři problematiky řízení organizace a lidí, vyjma vedení podvojného účetnictví a zadávání veřejných zakázek. Mé služby nejsou právním poradenstvím.

Zejména poskytuji poradenství v administrativě a implemetaci všech povinností do činnosti organizace.

Nabízím mentoring a supervizi pro zaměstnance managementu neziskových organizací a začínající lektory a všem pracovníkům v komunikačních profesích.

 

FOTOGALERIE