Služby pro NNO

Poradenství nabízím v celé šíři problematiky řízení organizace a lidí, vyjma vedení účetnictví a zadávání veřejných zakázek. Mé služby nejsou právním poradenstvím.

Zejména poskytuji poradenství v povinnostech NNO vyplývajících s nových zákonů a nařízení.

Nabízím poradenství v postupech při zápisu změn do veřejného rejstříku a ukládání listin do sbírky listin.

Nabízím mentoring a supervizi pro zaměstnance managementu neziskových organizací a začínající lektory a všem pracovníkům v komunikačních profesích.

 

FOTOGALERIE