Zájmové vzdělávání dospělých

Motto:

„Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit.“

(Starořecká moudrost)

 

Semináře jsou vedeny odlehčenou zážitkovou formou, účastníci se aktivně zapojují vlastními postřehy a zkušenostmi.

Tyto semináře jsou výlučné mimo jiné tím, že jsou daleko více než pouhé předávání popisných dat. Může jít o informace účastníkům známé, ale znovu je pojmenováváme a zařazujeme do kontextů konkrétních situací. Vzájemným předáváním zkušeností účastníci rozvíjí také své emoční schopnosti.

Každý seminář je originální a neopakovatelný, protože jeho náplň a průběh spoluvytváří atmosféra ve skupině.

Potřebám cílových skupin operativně přizpůsobuji rozsah o osnovu seminářů. Témata případně rozšiřuji o praktické procvičování.

Jednou z mých specializací jsou semináře přizpůsobené cílové skupině seniorů s názvem „Stáří je stav mysli“.

Nabízím tato témata:

– Komunikační dovednosti

– Vyjednávání

– Zvládání konfliktů

– Kultura mluveného projevu

– Neverbální komunikace

– Elektronická komunikace

– Odolnost vůči stresu

– Manipulace

– Asertivita jako životní postoj

 

REFERENCE

Spolek INspiro

Senioři bez hranic, z.s.

Pampaedie, z.ú.

Univerzita 3. věku při Univerzitě Palackého v Olomouci

ABB s.r.o.

 

FOTOGALERIE