Doplnění zápisu v rejstříku spolků

Rejstříkové soudy vyzývají u spolků, které dosud nedoplnily zápis v rejstříku, členy púvodního přípravného výboru, který žádal o původní registraci, k doplnění údajů. Zjednodušeně řečeno, jsou tři typy spolků, které tuto povinnost dosud nesplnila) spolek stále...

Odpočet darů

Dne 22. ledna 2021 prezident podepsal, dne 3. února 2021 vyšla ve Sbírce zákonů a 4. února nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, kterou se na přechodnou dobu zdaňovacího období 2020 a 2021 v § 15 a § 20 navyšuje hodnota darů, kterou lze odečíst od základu...

Aktuální informace o GDPR pro NNO, OSVČ a MP

Běžné nestátní neziskové organizaci nebo živnostníkovi nepřináší Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) příliš komplikací. Drtivá většina NNO a malých firem nemusí mít speciální software pro zabezpečení zpracování osobních údajů, nemusí jmenovat...

Konzultace ke GDPR

Účinnost Obecného nařízení GDPR se blíží a v jeho výkladech je stále nejistota a chaos. Povinnosti, vyplývající z tohoto nařízení, nejsou tak dramatické, jak se občas popisuje. Nicméně nové povinnosti mají všechny právnické osoby, které osobní údaje získávají a...

Mají se neziskovky bát GDPR?

„Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, zkráceně GDPR, je nový zákon k ochraně osobních údajů v zemích EU. V České...