Poradna pro sociální podnikání – SPoint

Od června 2023 se postupně v republice otevírají SPointy, což je kontaktní místo, kde získáte bezplatné poradenství a konzultace k sociálnímu podnikání, možnost vzdělávání a školení i spolupráce při propagaci vašeho sociálního podnikání, také informace o finančních...

Povinné datové schránky

Od ledna 2023 se díky novele zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů počet datových schránek výrazně rozšíří. Nově bude datová schránka povinná: pro všechny osoby samostatně výdělečně činné pro každého člověka, který hodlá příští rok...

Doplnění zápisu v rejstříku spolků

Rejstříkové soudy vyzývají u spolků, které dosud nedoplnily zápis v rejstříku, členy púvodního přípravného výboru, který žádal o původní registraci, k doplnění údajů. Zjednodušeně řečeno, jsou tři typy spolků, které tuto povinnost dosud nesplnila) spolek stále...

Odpočet darů

Dne 22. ledna 2021 prezident podepsal, dne 3. února 2021 vyšla ve Sbírce zákonů a 4. února nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, kterou se na přechodnou dobu zdaňovacího období 2020 a 2021 v § 15 a § 20 navyšuje hodnota darů, kterou lze odečíst od základu...